TIÊU CHUẨN VÀ PHÂN LOẠI HÓA CHẤT THEO CHẤT LƯỢNG

TIÊU CHUẨN VÀ PHÂN LOẠI HÓA CHẤT THEO CHẤT LƯỢNG

- Tiêu chuẩn chất lượng của hóa chất

Hóa chất là một lĩnh vực rất rộng với rất nhiều các loại mặt hàng thuộc nhiều chủng loại và phân lớp khác nhau. Để có thể thống nhất được về phân loại, ứng dụng….thì các tổ chức sẽ đưa ra các tiêu chuẩn để phân loại. Trong số các phương pháp phân loại đó thì phân loại theo tiêu chuẩn chất lượng là phổ biến và đơn giản hơn cả.

2- Phân loại theo độ tinh khiết

Một phương pháp phân loại hay được sử dụng đó là phân loại theo độ tinh khiết. Tùy thuộc vào độ tinh khiết của hóa chất mà có các tên gọi khác nhau. Dưới đây là phân loại hóa chất theo độ tinh khiết từ cao xuống thấp

A.C.S Đây là loại hóa chất có độ tinh khiết cao nhất. Nó đáp ứng hoặc vượt quá các tiểu chuẩn về độ tinh khiết do Hiệp hội Hóa  học Hoa Kỳ( American Chemical Society – ACS) đặt ra.
Reagent Đây là loại hóa chất có độ tinh khiết cao tương đương với A.C.S, thường được sử dụng trong các phòng thí nghiệm & ứng dụng trong phân tích.
U.S.P Đây là loại hóa chất có độ tinh khiết đủ để đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu của Dược điển Hoa Kỳ (USP), được chấp nhận cho việc sử dụng thực phẩm, thuốc hoặc bào chế thuốc và có thể được sử dụng được cho hầu hết các mục đích trong phòng thí nghiệm.
N.F. Đây là loại hóa chất có độ tinh khiết đủ để đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu của National Formulary (NF)
Lab Đây là loại hóa chất có chất lượng tương đối cao với mức độ tạp chất không xác định được chính xác, thường đủ tinh khiết cho các công việc trong lính vực đào tạo, giáo dục. Không đủ tinh khiết để dùng làm thực phẩm, thuốc hoặc bào chế thuốc dưới bất kỳ hình thức nào.
Purified Là loại hóa chất có chất lượng thấp hơn so với hóa chất Lab, tuy nhiên nó vẫn đủ độ tinh khiết để phục vụ các công việc trong lĩnh vực đào tạo, giáo dục. Không đủ tinh khiết để làm thực phẩm, thuộc hoặc bào chế thuốc dưới bất kỳ hình thức nào
Technical Đây là loại hóa chất có độ tinh khiết thấp nhất tuy nhiên chất lượng tương đối tốt và thường được sử dụng cho mục đích thương mại và công nghiệp. Không đủ tinh khiết để dùng làm thực phẩm, thuốc hoặc bào chế thuốc dưới bất kỳ hình thức nào.

 

3- Phân loại theo từng phân lớp

Reagent A.C.S. Đây là hóa chất chất lượng cao để sử dụng trong phòng thí nghiệm. Chữ viết tắt “A.C.S.” có nghĩa là hóa chất đáp ứng các thông số kỹ thuật của Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ. Loại hóa chất này luôn luôn có Chứng chỉ Phân tích (CoA) đi kèm.
Guaranteed Reagent (GR) Đây là các sản phẩm thích hợp để sử dụng trong hóa học phân tích. Sản phẩm đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu của Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ (ACS) (nếu có) được ghi nhãn EMD.
AR Đây là chuẩn Mallinckrodt của thuốc thử phân tích; phù hợp với các phòng thí nghiệm và sử dụng chung. Nếu thuốc thử cũng đáp ứng các yêu cầu của Ủy ban Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ về Thuốc thử Phân tích, nó sẽ được ký hiệu là thuốc thử AR (ACS) và được ghi nhãn MBI.
Primary Standard Đây là các thuốc thử phân tích có độ tinh khiết đặc biệt được sản xuất đặc biệt để chuẩn hóa các dung dịch thể tích và chuẩn bị các chất chuẩn đối chứng.
Reagent Đây là các loại hóa chất có chất lượng cao nhất có sẵn trên thị trường. Tuy nhiên Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ đã không chính thức thiết lập bất kỳ thông số kỹ thuật nào cho lớp hóa chất này.
OR  Đây là thuốc thử hữu cơ thích hợp cho các ứng dụng nghiên cứu.
Purified Đây là loại hóa chất có chất lượng tốt ở những nơi không có tiêu chuẩn chính thức. Loại này thường được giới hạn cho các hóa chất vô cơ.
Practical Đây là loại hóa chất có chất lượng tốt mà không có một tiêu chuẩn chính thức nào. Thích hợp để sử dụng trong các ứng dụng chung. Hóa chất hữu cơ cấp thực hành có thể chứa một lượng nhỏ đồng phân của các chất trung gian.
Lab Grade Dòng dung môi thích hợp cho các ứng dụng trong phòng thí nghiệm.
USP Hóa chất được sản xuất theo GMP (Good manufacturing practices) và đáp ứng các yêu cầu của Dược điển Hoa Kỳ (USP).
USP/GenAR Đây là dòng hóa chất được sản xuất theo cGMP, đáp ứng các yêu cầu của USP 23 năm 1995, đáp ứng các thông số kỹ thuật của Dược điển Châu Âu (PhEur, EP) và Dược điển Anh (BP).
NF Hóa chất đáp ứng các yêu cầu của Danh mục quốc gia.
FCC Các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về an toàn để sử dụng trong công nghiệp thực phẩm.
CP Sản phẩm có độ tinh khiết thích hợp sử dụng cho các ứng dụng thông thường.
Technical Đây là các sản phẩm được sử dụng trong công nghiệp hóa chất nói riêng và các nền công nghiệp nói chung.