Số CAS là gì? Cách sử dụng số CAS hiệu quả

Số CAS là gì? Cách sử dụng số CAS hiệu quả

Số CAS là gì? Cách sử dụng số CAS hiệu quả

Số CAS của một chất có thể hiểu đơn giản là số chứng minh thư hoặc số căn cước công dân của một chất hoá học. Các hợp chất đặc biệt là hợp chất hữu cơ thường có nhiều các gọi tên: tên thông thường, tên theo hệ thống danh pháp IUPAC ( tên gốc chức, tên thay thế ) và nhiều chất tên rất dài, khó viết. Điều này dẫn đến việc khó tìm kiếm, khó thống nhất trên hệ thống thương mại quốc tế cũng như xu hướng số hoá cơ sở dữ liệu của ngành hoá học. Chính vì vậy số CAS được ra đời.

Số CAS chính xác là gì?

 

CAS là viết tắt của “Chemical Abstracts Service” – Dịch vụ tóm tắt hoá chất. Đây là một đơn vị của Hiệp Hội Hoá Chất Hoa Kỳ để gắn số định danh cho tất cả các loại hoá chất, từ đó việc tìm kiếm hoá chất trở nên đơn giản hơn bằng cách sử dụng chuỗi số định danh này.

Số CAS này được áp dụng cho đơn chất, hợp chất, chất vô cơ, chất hữu cơ, protein, enzym thậm chí cho cả hỗn hợp, ví dụ hỗn hợp tinh dầu mù tạt có số CAS là 8007-40-7.

Định dạng của số CAS

Số CAS sẽ có dạng:          A-B-C

- A có thể gồm đến 6 chữ số

- B sẽ chỉ gồm 2 chữ số

- C sẽ chỉ gồm 1 chữ số là số kiểm tra

Các số này được đánh theo thứ tự chất nào đánh sau sẽ có số lớn chất trước, và không mang ý nghĩa, quy luật nào bên trong.

Duy nhất số C sẽ được dùng để kiểm tra sẽ có công thức tính. Ví dụ chất abd-ef-C:

C sẽ là phần dư của phép tính: (f*1+e*2+d*3+b*4+a*5)/10

Ứng dụng của số CAS

Số CAS là keyword đơn giản nhất và chính xác nhất để tìm kiếm thông tin của một chất hoá học trên tất cả các hệ thông cơ sở dữ liêu, internet, sách báo ….

Với sinh vên, nghiên cứu sinh việc vẽ công thức hoá học qua phần mềm ChemDraw bạn chỉ cần nhập số CAS vào công cụ “ChemeACX.com structure from CAS Registry Number” trong tab Add-in của phần mềm ra công thức sẽ tự động được vẽ ra theo đúng số CAS.