SẢN PHẨM

4-chloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde

Msp : AG0001BN Giá bán : Liên hệ

Benzothiazole-6-boronic acid,pinacol ester

Msp : AG0001AQ Giá bán : Liên hệ

N-Methyl-1H-pyridin-2-one-5-boronic acid,pinacol ester

Msp : AG0001AO Giá bán : Liên hệ

methyl azetidine-3-carboxylate hydrochloride

Msp : AG00018X Giá bán : Liên hệ

8-Aminooctanoic acid

Msp : AG00018A Giá bán : Liên hệ

4-cyclohexyloxy-4-oxobutanoate

Msp : AG00016D Giá bán : Liên hệ

4-amino-6-chloropyridine-3-carbaldehyde

Msp : AG000155 Giá bán : Liên hệ

Dibenzofuran-4-boronic Acid

Msp : AG00010T Giá bán : Liên hệ

Phenoxathiin-4-boronic acid

Msp : AG00010S Giá bán : Liên hệ

3,8-Dibromo-1,10-phenanthroline

Msp : AG00010O Giá bán : Liên hệ

3-Cyclopropyl-1H-pyrazole

Msp : AG000106 Giá bán : Liên hệ