R&D

Sự ra đời của phòng R&D với mục tiêu nghiên cứu và phát triển các sản phẩm hoá dược, chiết xuất phân lập cùng đội ngũ nghiên cứu chuyên nghiệp:

Trưởng phòng R&D: Mr. Binh Huy Le

Nghiên cứu viên chính: Mrs. Thuy-Van Thi Nguyen

Một số thiết bị phục vụ nghiên cứu:

HPLC

DNA synthesizer

Gel electrophoresis

Lyophilizer

 

Combiflash for auto column chromatography