Sắc ký

Chloroform

Chloroform là dung môi hữu cơ thông dụng được sử dụng trong việc tổng hợp hữu cơ, peptide hay chạy cột HPLC

Kim tiêm sắc ký

Công dụng: Liều lượng mẫu cho Sắc ký khí, HPLC, Bộ lấy mẫu tự động - Pít tông: Thép không gỉ - Ống thủy tinh:…