Reagent

Gemcitabine

Gemcitabine, tên thương mại là một hóa chất có tác dụng trong điều trị một số loại ung thư như ung thư vú, ung thư…

Methylene Blue solution

Dung dịch Methylene Blue đã được sử dụng để nghiên cứu sự thay đổi cấu trúc và biểu hiện miễn dịch ở chuột.

Methyl Red solution

Methyl Red solution như một chất chuẩn pH. Một số vi khuẩn sử dụng glucose để tạo thành một lượng lớn axit với kết quả…

Iodine Solution

Dung dịch i-ốt được sử dụng làm tác nhân halogen hóa phổ biến trong tổng hợp hữu cơ, peptide và làm thuốc thử

Triisoproylsilane

Triisopropyl silane là một hợp chất organosilicon có công thức (i-Pr) ₃SiH. Chất lỏng không màu này được sử dụng như một chất tẩy trong…

p-Benzoquinone

p-Benzoquinone có cấu tạo vòng liên hợp diketone. p-Benzoquinone có thể được sử dụng để tổng hợp dẫn xuất benzofuranone trong phản ứng với anilides…

Isoprene

Isoprene là nguyên liệu ban đầu cơ bản trong tổng hợp hữu cơ, polymer.