peptide

Silver nitrate

Tên sản phẩm: Silver nitrate Tên khác: Nitric acid silver(I) salt CAS Number: 7761-88-8 Công thức cấu tạo: AgNO3 KLPT: 169.87 g/mol Hàm lượng 99.8-100.5%…

Iodine Solution

Dung dịch i-ốt được sử dụng làm tác nhân halogen hóa phổ biến trong tổng hợp hữu cơ, peptide và làm thuốc thử

Chloroform

Chloroform là dung môi hữu cơ thông dụng được sử dụng trong việc tổng hợp hữu cơ, peptide hay chạy cột HPLC

2-Propanol

Isopropyl alcohol còn có tên gọi khác là sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol là một dung môi quan trong được sử dụng rỗng rãi trong nghiên…