Dung môi

Acetonitrile

Acetonitrile là một nguyên liệu để tổng hợp hóa chất, dược phẩm, thuốc trừ sâu, chất hoạt động bề mặt, thuốc nhuộm và các hóa…

Silver nitrate

Tên sản phẩm: Silver nitrate Tên khác: Nitric acid silver(I) salt CAS Number: 7761-88-8 Công thức cấu tạo: AgNO3 KLPT: 169.87 g/mol Hàm lượng 99.8-100.5%…

Iodine Solution

Dung dịch i-ốt được sử dụng làm tác nhân halogen hóa phổ biến trong tổng hợp hữu cơ, peptide và làm thuốc thử

Chloroform

Chloroform là dung môi hữu cơ thông dụng được sử dụng trong việc tổng hợp hữu cơ, peptide hay chạy cột HPLC

2-Propanol

Isopropyl alcohol còn có tên gọi khác là sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol là một dung môi quan trong được sử dụng rỗng rãi trong nghiên…

Hexamethylphosphoramide

Hexamethylphosphoramide có thể được sử dụng như dung môi phản ứng và làm tác nhân phản ứng trong tổng hợp nucleotides

Pyridine

Pyridne là một dung môi phân cực trung bình thông dụng trong tổng hợp hữu cơ. Ngoài ra pyridine còn được sử dụng như một…