Detergent

2-Propanol

Isopropyl alcohol còn có tên gọi khác là sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol là một dung môi quan trong được sử dụng rỗng rãi trong nghiên…