Acetonitrile

Acetonitrile là một nguyên liệu để tổng hợp hóa chất, dược phẩm, thuốc trừ sâu, chất…

Piperazine

Piperazine là tác nhân phản ứng và đôi khi được sử dụng như một base hữu…

Acetone

Acetone là một hợp chất không màu, dễ bay hơi và là một dung môi phân…

Ethyl acetate

Ethyl acetate là một hợp chất không màu, dễ bay hơi. Nó được dùng phổ biến…

n-Hexane

n-Hexane là một hợp chất không màu, dễ bay hơi. Nó được dùng phổ biến làm…

Dichloromethane

Dichloromethane hay Methylene chloride là một hợp chất không màu, dễ bay hơi. Nó được dùng…

1-Butanol

1-Butanol hay n-Butanol là một hợp chất không màu, dễ bay hơi. Nó được dùng phổ…

2-Propanol

2-propanol hay còn gọi là rượu isopropyl là một hợp chất không màu, dễ bay hơi.…

2-Butanol

2-butanol là một hợp chất hữu cơ có công thức C4H10O. Nó là một dung môi…

Dichloromethane

Dichloromethane là một chất lỏng không màu, dễ bay hơi. Nó được sử dụng rộng rãi…