Alfa Aesar

Sodium hydroxide

Natri hydroxit là một chất kiềm mạnh. Nó được sử dụng để tạo môi trường cũng…

Silver nitrate

Tên sản phẩm: Silver nitrate Tên khác: Nitric acid silver(I) salt CAS Number: 7761-88-8 Công thức…

Iodine Solution

Dung dịch i-ốt được sử dụng làm tác nhân halogen hóa phổ biến trong tổng hợp…

Chloroform

Chloroform là dung môi hữu cơ thông dụng được sử dụng trong việc tổng hợp hữu…

2-Propanol

Isopropyl alcohol còn có tên gọi khác là sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol là một dung môi…

Dihydrocaffeic acid

3(3,4-dihydroxy-phenyl) propionic acid hay thường gọi là Dihydrocaffeic acid là một hợp chất phytochemical

Triisoproylsilane

Triisopropyl silane là một hợp chất organosilicon có công thức (i-Pr) ₃SiH. Chất lỏng không màu…

p-Benzoquinone

p-Benzoquinone có cấu tạo vòng liên hợp diketone. p-Benzoquinone có thể được sử dụng để tổng…

Bis phenol A

Bis phenol A là nguyên liệu đầu của nhiều quá trình phản ứng hữu cơ, đặc…