* Mời quý vị bấm vào ảnh để xem với kích thước đầy đủ

Trifluoroacetic acid

TFA được sử dụng nhiều như tạo môi trường phản ứng.

CF3COOH
Tính chất: , ,

Liên hệ đặt hàng ngayProduct Name: Trifluoroacetic acid

Synonym: TFA

CAS Number: 76-05-1
Formula: CF3COOH

Formula Weight: 114.02 g/mol

gradeReagent
vapor density3.9 (vs air)
vapor pressure97.5 mmHg ( 20 °C)
assay99%
impurities≤0.05% water
refractive indexn20/D 1.3 (lit.)
bp72.4 °C (lit.)
mp−15.4 °C (lit.)
density1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES stringOC(C(F)(F)F)=O

 

Safety Information

Symbol:

GHS05GHS07

GHS05            GHS07

Signal word: Danger

Hazard statements: H314-H332-H412

Precautionary statements: P261-P273-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338

Flash Point(F):         >212 °F

Flash Point(C):        >100 °C

 

    Quý khách vui lòng cung cấp thông tin đặt hàng để chúng tôi liên hệ lại.

    Sản phẩm liên quan đến Trifluoroacetic acid

    Những sản phẩm đẹp mắt khác của chúng tôi mà có thể bạn quan tâm

    Gemcitabine

    Gemcitabine, tên thương mại là một hóa chất có tác dụng trong điều trị một số…