* Mời quý vị bấm vào ảnh để xem với kích thước đầy đủ

TEMED

40% Acrylamide/Bis Solution

(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2

Liên hệ đặt hàng ngayProduct name: N,N,N′,N′-Tetramethylethylenediamine

BioReagent, suitable for electrophoresis, ~99%

Synonyms: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TEMED, TMEDA

Cas No. 110-18-9

product lineBioReagent
assay~99%
expl. lim.9.08 %
refractive indexn20/D 1.4179 (lit.)
bp120-122 °C (lit.)
mp−55 °C (lit.)
density0.775 g/mL at 20 °C (lit.)
suitabilitysuitable for electrophoresis
SMILES stringCN(C)CCN(C)C

 

Quý khách vui lòng cung cấp thông tin đặt hàng để chúng tôi liên hệ lại.

Sản phẩm liên quan đến TEMED

Những sản phẩm đẹp mắt khác của chúng tôi mà có thể bạn quan tâm

DNase I

DNase I được sử dụng để loại DNA trong hỗn hợp DNA, RNA

DTT

DTT được thêm vào mẫu trước khi load chúng lên SDS-PAGE