* Mời quý vị bấm vào ảnh để xem với kích thước đầy đủ

SYBr green

SYBr là hóa chất dùng trong ngành sinh học phân tử. Ứng dụng chính của SYBr là nhuộm gel và làm Fluorescent reagent trong RT-PCR

C21H20BrN3

Liên hệ đặt hàng ngayProduct name: SYBr green

10,000 × in DMSO

Cas number: 163795-75-3

usage1.0 mL sufficient for 100 mini-gels
greener alternative product characteristicsDesigning Safer Chemicals
concentration10,000 × in DMSO

Safety Information

Personal Protective Equipment Eyeshields, Gloves, half-mask respirator (US), multi-purpose combination respirator cartridge (US)
RIDADR NONH for all modes of transport
WGK Germany WGK 3
Flash Point(F) 201.2 °F – closed cup
Flash Point(C) 94 °C – closed cup

 

  Quý khách vui lòng cung cấp thông tin đặt hàng để chúng tôi liên hệ lại.

  Sản phẩm liên quan đến SYBr green

  Những sản phẩm đẹp mắt khác của chúng tôi mà có thể bạn quan tâm

  DNase I

  DNase I được sử dụng để loại DNA trong hỗn hợp DNA, RNA

  DTT

  DTT được thêm vào mẫu trước khi load chúng lên SDS-PAGE