* Mời quý vị bấm vào ảnh để xem với kích thước đầy đủ

Sodium hydroxide

Dung dịch natri hydroxit là một chất kiềm mạnh. Nó được sử dụng để sản xuất giấy bóng kính, rayon, chất tẩy trắng, thuốc nhuộm và thuốc. Nó cũng được sử dụng để chiết xuất hydro sunfua từ dầu mỏ và phân hủy lignin trong gỗ trong ngành công nghiệp giấy

NaOH
Thương hiệu - Xuất xứ: , , , ,
Tính chất: 

Liên hệ đặt hàng ngayProduct Name: Sodium hydroxide

Synonym: Natri hydroxit

CAS Number: 1310-73-2
Formula: NaOH

Formula Weight: 40 g/mol

vapor pressure3 mmHg ( 37 °C)
assay48-52% (by HCl, titration)
formliquid (viscous)
concentration50% in H2O
application(s)HPLC: suitable
pH14
density1.515 g/mL at 25 °C

An toàn hóa chất

Biểu tượngGHS05

      GHS05  

Từ ngữ cảnh báoNguy Hiểm
Tuyên bố nguy hiểmH290 – H314
Tuyên bố phòng bịP280 – P301 + P330 + P331 – P303 + P361 + P353 – P305 + P351 + P338 + P310

 

    Quý khách vui lòng cung cấp thông tin đặt hàng để chúng tôi liên hệ lại.