* Mời quý vị bấm vào ảnh để xem với kích thước đầy đủ

Ống chứa mẫu Sắc ký Kimble®

Kimax® Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, ASTM E438, Type I, Class A
Nắp Phenolic, PTFE-faced Silicon Septa
Kích thước nắp: 13-425

Thương hiệu - Xuất xứ: ,
Tính chất: 

Liên hệ đặt hàng ngayCat. No.
SK-137-033[422570-0000]Chromatography Sample Tube 2 mL 13-425

    Quý khách vui lòng cung cấp thông tin đặt hàng để chúng tôi liên hệ lại.

    Sản phẩm liên quan đến Ống chứa mẫu Sắc ký Kimble®

    Những sản phẩm đẹp mắt khác của chúng tôi mà có thể bạn quan tâm