* Mời quý vị bấm vào ảnh để xem với kích thước đầy đủ

L-Pyroglutamic acid

L-Pyroglutamic acid là một dẫn xuất acid amine ứng dụng trong tổng hợp peptide

C5H7NO3
Thương hiệu - Xuất xứ: , , ,
Tính chất: 

Liên hệ đặt hàng ngayTên sản phẩm: Dihydrocaffeic acid

Tên khác:

(S)-(−)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, (S)5-Oxo-2-pyrrolidinecarboxylic acid

CAS Number: 98-79-3
Công thức cấu tạo: C5H7NO3

KLPT: 129.11 g/mol

Hàm lượng≥ 99.0%
Ứng dụngTổng hợp peptide
optical activity[α]20/D −10.5±1°, c = 5% in H2O
Điểm chảy160-163 °C (lit.)

 

An toàn hóa chất

Biểu tượng

   GHS07

Từ ngữ cảnh báoKhông có
Tuyên bố nguy hiểmH315; H319; H335
Tuyên bố phòng bịP261; P264; P271; P280; P302+P352; P304+P340; P305+P351+P338; P312; P321; P332+P313; P337+P313; P362; P403+P233; P405; P501
Trang bị bảo hộ
Điểm bắt cháy (°F)Không có dữ liệu
Điểm bắt cháy (°C)Không có dữ liệu

 

Quý khách vui lòng cung cấp thông tin đặt hàng để chúng tôi liên hệ lại.

Sản phẩm liên quan đến L-Pyroglutamic acid

Những sản phẩm đẹp mắt khác của chúng tôi mà có thể bạn quan tâm

Gemcitabine

Gemcitabine, tên thương mại là một hóa chất có tác dụng trong điều trị một số…