* Mời quý vị bấm vào ảnh để xem với kích thước đầy đủ

Fmoc-Asn(Trt)-OH

Fmoc-Asn(Trt)-OH là một amino acid được ứng dụng trong việc tổng hợp peptide.

C38H32N2O5
Thương hiệu - Xuất xứ: , , ,
Tính chất: 

Liên hệ đặt hàng ngayTên sản phẩm: Fmoc-Asn(Trt)-OH

Tên khác: Nα-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-Nγ-trityl-L-asparagine, Nα-Fmoc-Nγ-trityl-L-asparagine, N-Fmoc-N4-trityl-L-Asparagine

CAS Number: 132388-59-1
Công thức cấu tạo: C38H32N2O5

KLPT: 596.67 g/mol

Hàm lượng≥98.0%
optical activity[α]20/D −15.0±1°, c = 1% in methanol
Ứng dụngTổng hợp peptide
Điểm chảy201-204 °C (lit.)
Nhóm bảo vệFmoc
Bảo quản2-8°C

 

An toàn hóa chất

Biểu tượngGHS09

       GHS09

Từ ngữ cảnh báoCảnh báo
Tuyên bố nguy hiểmH411
Tuyên bố phòng bịP261; P264; P271; P280; P302+P352; P304+P340; P305+P351+P338; P312; P321; P332+P313; P337+P313; P362; P403+P233; P405; P501
Trang bị bảo hộKính bảo hộ, Tấm che mặt, Găng tay, mặt nạ chống độc
Điểm bắt cháy (°F)Không có dữ liệu
Điểm bắt cháy (°C)Không có dữ liệu

 

    Quý khách vui lòng cung cấp thông tin đặt hàng để chúng tôi liên hệ lại.

    Sản phẩm liên quan đến Fmoc-Asn(Trt)-OH

    Những sản phẩm đẹp mắt khác của chúng tôi mà có thể bạn quan tâm

    Gemcitabine

    Gemcitabine, tên thương mại là một hóa chất có tác dụng trong điều trị một số…