* Mời quý vị bấm vào ảnh để xem với kích thước đầy đủ

Propylene glycol

Propylene glycol là dung môi phản ứng cơ bản trong tổng hợp hữu cơ

CH3CH(OH)CH2OH
Tính chất: ,

Liên hệ đặt hàng ngayProduct Name: Propylene glycol

Synonym: 1,2-Propanediol, Propylene glycol, PG

CAS Number: 57-55-6
Formula: CH3CH(OH)CH2OH

Formula Weight: 76.09 g/mol

Quality LevelSolvent
vapor density2.62 (vs air)
vapor pressure0.08 mmHg ( 20 °C)
autoignition temp.779 °F
expl. lim.12.5 %
refractive indexn20/D 1.432 (lit.)
bp187 °C (lit.)
mp−60 °C (lit.)
density1.036 g/mL at 25 °C (lit.)

Safety Information

Personal Protective Equipment Eyeshields, Gloves, half-mask respirator (US), multi-purpose combination respirator cartridge (US)
RIDADR NONH for all modes of transport
WGK Germany 3
RTECS TY2000000
Flash Point(F) 217.4 °F
Flash Point(C) 103 °C

 

    Quý khách vui lòng cung cấp thông tin đặt hàng để chúng tôi liên hệ lại.

    Sản phẩm liên quan đến Propylene glycol

    Những sản phẩm đẹp mắt khác của chúng tôi mà có thể bạn quan tâm

    Gemcitabine

    Gemcitabine, tên thương mại là một hóa chất có tác dụng trong điều trị một số…