* Mời quý vị bấm vào ảnh để xem với kích thước đầy đủ

EtBr (Ethidum Bromide Solution)

EtBr là hóa chất dùng trong ngành sinh học phân tử

C21H20BrN3

Liên hệ đặt hàng ngayProduct name: Ethidium bromide solution

BioReagent, for molecular biology, 10 mg/mL in H2O

Synonyms: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, EtBr, Homidium bromide

Cas number: 1239-45-8

 

gradefor molecular biology
product lineBioReagent
concentration10 mg/mL in H2O
suitabilitysuitable for gel electrophoresis

 

Safety Information

Symbol
GHS06GHS08  GHS06, GHS08
Signal word Danger
Hazard statements H331-H341
Precautionary statements P261-P281-P311
RIDADR UN 2810 6.1 / PGIII
WGK Germany 2

 

    Quý khách vui lòng cung cấp thông tin đặt hàng để chúng tôi liên hệ lại.