* Mời quý vị bấm vào ảnh để xem với kích thước đầy đủ

Dimethyl sulfoxide-d6

DMSO d6 được sử dụng để chụp phổ cộng hưởng từ hạt nhât

(CH3)2SO
Tính chất: 

Liên hệ đặt hàng ngayProduct Name: Dimethyl sulfoxide-d6

99.9 atom % D, contains 0.4% CFCl3, 0.05% TMS

Synonym: DMSO

CAS Number: 67-68-5
Formula:(CH3)2SO

Formula Weight: 78.13 g/mol

vapor pressure0.42 mmHg ( 20 °C)
isotopic purity99.9 atom % D
assay≥99%
autoignition temp.573 °F
contains0.05% TMS
0.4% CFCl3
expl. lim.42 %
impurities≤0.025% water
water
refractive indexn20/D 1.476 (lit.)
bp189 °C (lit.)
mp20.2 °C (lit.)
density1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shiftM+6

Safety Information

WGK Germany  2
Flash Point(F) 188.6 °F
Flash Point(C) 87 °C

 

 

    Quý khách vui lòng cung cấp thông tin đặt hàng để chúng tôi liên hệ lại.

    Sản phẩm liên quan đến Dimethyl sulfoxide-d6

    Những sản phẩm đẹp mắt khác của chúng tôi mà có thể bạn quan tâm

    Gemcitabine

    Gemcitabine, tên thương mại là một hóa chất có tác dụng trong điều trị một số…