* Mời quý vị bấm vào ảnh để xem với kích thước đầy đủ

Đầu hút pipet Gilson (Tip)

GS.T-001 Túi Gilson® Diamond Tip, “Bulk-Bag” loại 0.1-10㎕ GS.T-001 Túi Gilson® Diamond Tip, “Bulk-Bag” loại 0.1-20㎕ GS.T-001 Túi Gilson® Diamond Tip, “Bulk-Bag” loại 2-200㎕ GS.T-001 Túi Gilson® Diamond Tip, “Bulk-Bag” loại 20-300㎕ GS.T-001 Túi Gilson® Diamond Tip, “Bulk-Bag” loại 100-1000㎕ GS.T-001 Túi Gilson® Diamond Tip, “Bulk-Bag” loại 100-1200㎕   GS.K-001 Khay đựng Gilson® Diamond Tip, […]


Liên hệ đặt hàng ngayGS.T-001Túi Gilson® Diamond Tip, “Bulk-Bag” loại 0.1-10㎕
GS.T-001Túi Gilson® Diamond Tip, “Bulk-Bag” loại 0.1-20㎕
GS.T-001Túi Gilson® Diamond Tip, “Bulk-Bag” loại 2-200㎕
GS.T-001Túi Gilson® Diamond Tip, “Bulk-Bag” loại 20-300㎕
GS.T-001Túi Gilson® Diamond Tip, “Bulk-Bag” loại 100-1000㎕
GS.T-001Túi Gilson® Diamond Tip, “Bulk-Bag” loại 100-1200㎕

 

GS.K-001Khay đựng Gilson® Diamond Tip, “Hinged Rack Set” loại 0.1-10㎕
GS.K-002Khay đựng Gilson® Diamond Tip, “Hinged Rack Set” loại 0.1-20㎕
GS.K-003Khay đựng Gilson® Diamond Tip, “Hinged Rack Set” loại 2-200㎕
GS.K-004Khay đựng Gilson® Diamond Tip, “Hinged Rack Set” loại 20-300㎕
GS.K-005Khay đựng Gilson® Diamond Tip, “Hinged Rack Set” loại 100-1000㎕
GS.K-006Khay đựng Gilson® Diamond Tip, “Hinged Rack Set” loại 100-1200㎕
GS.K-007Khay đựng Gilson® Diamond Tip, “Hinged Rack Set” loại 500-5000㎕
GS.K-008Khay đựng Gilson® Diamond Tip, “Hinged Rack Set” loại 100-10000㎕

 

GS.K-101Khay đựng Gilson® Diamond Tip, “Sterile Hinged Rack Set” loại 0.1-10㎕
GS.K-102Khay đựng Gilson® Diamond Tip, “Sterile Hinged Rack Set” loại 0.1-20㎕
GS.K-103Khay đựng Gilson® Diamond Tip, “Sterile Hinged Rack Set” loại 2-200㎕
GS.K-104Khay đựng Gilson® Diamond Tip, “Sterile Hinged Rack Set” loại 2-300㎕
GS.K-105Khay đựng Gilson® Diamond Tip, “Sterile Hinged Rack Set” loại 100-1000㎕
GS.K-106Khay đựng Gilson® Diamond Tip, “Sterile Hinged Rack Set” loại 100-1200㎕

 

    Quý khách vui lòng cung cấp thông tin đặt hàng để chúng tôi liên hệ lại.

    Sản phẩm liên quan đến Đầu hút pipet Gilson (Tip)

    Những sản phẩm đẹp mắt khác của chúng tôi mà có thể bạn quan tâm