* Mời quý vị bấm vào ảnh để xem với kích thước đầy đủ

Cột sắc ký

Cột sắc ký được sử dụng phổ biến trong việc phân tách, tinh chế chất trong tổng hợp hữu cơ, chiết xuất phân lập.


Liên hệ đặt hàng ngayCột sắc ký với nhiều kích thước khác nhau

(1) With DURAN® Glass Filter P2, with DURAN® Hi-grade Cock or PTFE Stopcock / 24/40

Cat. No.
Col2171Chromato Column,Reservoir,DURAN®Cock, P2 Effictive, 28/100ml
Col2172Chromato Column,Reservoir,DURAN®Cock, P2 Effictive, 100/250ml
Col2173Chromato Column,Reservoir,DURAN®Cock, P2 Effictive, 340/500ml
Col2174Chromato Column,Reservoir,DURAN®Cock, P2 Effictive, 590/1000ml
Col2175Chromato Column,Reservoir,DURAN®Cock, P2 Effictive, 980/1000ml
Col2176Chromato Column,Reservoir,DURAN®Cock, P2 Effictive, 1600/2000ml
Col2171.1Chromato Column, Reservoir, SciLab™Cock, P2 Effictive, 28/100ml
Col2172.1Chromato Column, Reservoir, SciLab™Cock, P2 Effictive, 100/250ml
Col2173.1Chromato Column, Reservoir, SciLab™Cock, P2 Effictive, 340/500ml
Col2174.1Chromato Column, Reservoir, SciLab™Cock, P2 Effictive, 590/1000ml
Col2175.1Chromato Column, Reservoir, SciLab™Cock, P2 Effictive, 980/1000ml
Col2176.1Chromato Column, Reservoir, SciLab™Cock, P2 Effictive, 1600/2000ml

(2) Without Filter, with DURAN® Hi-grade Cock or PTFE Stopcock / 24/40

Cat. No.
Col2181Chromato Column,Reservoir, DURAN®Cock, Effictive, 28/100ml
Col2182Chromato Column,Reservoir, DURAN®Cock, Effictive, 100/250ml
Col2183Chromato Column,Reservoir, DURAN®Cock, Effictive, 340/500ml
Col2184Chromato Column,Reservoir, DURAN®Cock, Effictive, 590/1000ml
Col2185Chromato Column,Reservoir, DURAN®Cock, Effictive, 980/1000ml
Col2186Chromato Column,Reservoir, DURAN®Cock, Effictive, 1600/2000ml
Col2181.1Chromato Column, Reservoir, SciLab™Cock, Effictive, 28/100ml
Col2182.1Chromato Column, Reservoir, SciLab™Cock, Effictive, 100/250ml
Col2183.1Chromato Column, Reservoir, SciLab™Cock, Effictive, 340/500ml
Col2184.1Chromato Column, Reservoir, SciLab™Cock, Effictive, 590/1000ml
Col2185.1Chromato Column, Reservoir, SciLab™Cock, Effictive, 980/1000ml
Col2186.1Chromato Column, Reservoir, SciLab™Cock, Effictive, 1600/2000ml

(3) With DURAN® 29/15 Ball-socket, P2 Glass Filter & with DURAN® Hi-grade Cock or PTFE Stopcock

Cat. No.
Col2191Chromato Column,Reservoir,DURAN®Cock, P2 Effictive, 100/250ml
Col2192Chromato Column,Reservoir,DURAN®Cock, P2 Effictive, 340/500ml
Col2193Chromato Column,Reservoir,DURAN®Cock, P2 Effictive, 590/1000ml
Col2194Chromato Column,Reservoir,DURAN®Cock, P2 Effictive, 980/1000ml
Col2191.1Chromato Column, Reservoir, SciLab™Cock, P2 Effictive, 100/250ml
Col2192.1Chromato Column, Reservoir, SciLab™Cock, P2 Effictive, 340/500ml
Col2193.1Chromato Column, Reservoir, SciLab™Cock, P2 Effictive, 590/1000ml
Col2194.1Chromato Column, Reservoir, SciLab™Cock, P2 Effictive, 980/1000ml

    Quý khách vui lòng cung cấp thông tin đặt hàng để chúng tôi liên hệ lại.

    Sản phẩm liên quan đến Cột sắc ký

    Những sản phẩm đẹp mắt khác của chúng tôi mà có thể bạn quan tâm