* Mời quý vị bấm vào ảnh để xem với kích thước đầy đủ

Citric acid

Citric acid là một acid hữu cơ thông dụng được sử dụng trong thực phẩm, điều chỉnh pH hay tạo môi trường.

HOC(COOH)(CH2COOH)2
Tính chất: 

Liên hệ đặt hàng ngayProduct name: Citric acid

Synonyms: axit chanh

Cas number: 77-92-9

Formula: HOC(COOH)(CH2COOH)2

Molecular Weight 192.12 g/mol

gradefood
assay≥99.5%
expl. lim.8 %, 65 °F
impuritiesSubstances carbonizable by hot sulfuric acid, passes test
ign. residue≤0.02%
pKa(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp153-159 °C (lit.)
anion traceschloride (Cl): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): passes test (limit about 0.003%)
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation tracesFe: ≤3 ppm
Pb: ≤2 ppm
SMILES stringOC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O

 

    Quý khách vui lòng cung cấp thông tin đặt hàng để chúng tôi liên hệ lại.

    Sản phẩm liên quan đến Citric acid

    Những sản phẩm đẹp mắt khác của chúng tôi mà có thể bạn quan tâm

    Borax

    Borax là hóa chất thông dụng trong công nghiệp cũng như trong cuộc sống