* Mời quý vị bấm vào ảnh để xem với kích thước đầy đủ

Bẫy chống sục khi cô quay

Là dụng cụ lắp thêm khi cô quay tránh việc dụng dịch cô quay bị sục và phụt lên trên máy cô quay.


Liên hệ đặt hàng ngayET1-001Sản phẩm loại có ống dẫn hồi (Loại 1) DURAN® 100ml, 24/40
ET1-002Sản phẩm loại có ống dẫn hồi (Loại 1) DURAN® 100ml, 29/42
ET1-003Sản phẩm loại có ống dẫn hồi (Loại 1) DURAN® 250ml, 24/40
ET1-004Sản phẩm loại có ống dẫn hồi (Loại 1) DURAN® 250ml, 29/42
ET1-005Sản phẩm loại có ống dẫn hồi (Loại 1) DURAN® 500ml, 24/40
ET1-006Sản phẩm loại có ống dẫn hồi (Loại 1) DURAN® 500ml, 29/42
ET1-007Sản phẩm loại có ống dẫn hồi (Loại 1) DURAN® 100ml, 24/29
ET1-008Sản phẩm loại có ống dẫn hồi (Loại 1) DURAN® 100ml, 29/32
ET1-009Sản phẩm loại có ống dẫn hồi (Loại 1) DURAN® 250ml, 24/29
ET1-010Sản phẩm loại có ống dẫn hồi (Loại 1) DURAN® 250ml, 29/32
ET1-011Sản phẩm loại có ống dẫn hồi (Loại 1) DURAN® 500ml, 24/29
ET1-012Sản phẩm loại có ống dẫn hồi (Loại 1) DURAN® 500ml, 29/32
ET2-001Sản phẩm loại có ống dẫn hồi và màng lọc (Loại 2) 250ml, 24/40
ET2-002Sản phẩm loại có ống dẫn hồi và màng lọc (Loại 2) 250ml, 29/42
ET2-003Sản phẩm loại có ống dẫn hồi và màng lọc (Loại 2) 250ml, 24/29
ET2-004Sản phẩm loại có ống dẫn hồi và màng lọc (Loại 2) 250ml, 29/32

 

    Quý khách vui lòng cung cấp thông tin đặt hàng để chúng tôi liên hệ lại.

    Sản phẩm liên quan đến Bẫy chống sục khi cô quay

    Những sản phẩm đẹp mắt khác của chúng tôi mà có thể bạn quan tâm