* Mời quý vị bấm vào ảnh để xem với kích thước đầy đủ

Acylamide solution 40%

40% Acrylamide/Bis Solution


Liên hệ đặt hàng ngay500 ml, 40% acrylamide and bis-acrylamide solution, 19:1

 

Safety Information

Symbol
GHS07GHS08  GHS07, GHS08
Signal word Danger
Hazard statements H302 + H332-H315-H317-H319-H340-H350-H361f-H372
Precautionary statements P201-P280-P305 + P351 + P338-P308 + P313
Personal Protective Equipment Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter
RIDADR UN 3426 6.1 / PGIII
WGK Germany 3

 

  Quý khách vui lòng cung cấp thông tin đặt hàng để chúng tôi liên hệ lại.

  Sản phẩm liên quan đến Acylamide solution 40%

  Những sản phẩm đẹp mắt khác của chúng tôi mà có thể bạn quan tâm

  DNase I

  DNase I được sử dụng để loại DNA trong hỗn hợp DNA, RNA

  DTT

  DTT được thêm vào mẫu trước khi load chúng lên SDS-PAGE