Sản phẩm

Gemcitabine

Gemcitabine, tên thương mại là một hóa chất có tác dụng trong điều trị một số…

Acetonitrile

Acetonitrile là một nguyên liệu để tổng hợp hóa chất, dược phẩm, thuốc trừ sâu, chất…

Sodium hydroxide

Natri hydroxit là một chất kiềm mạnh. Nó được sử dụng để tạo môi trường cũng…

Silver nitrate

Tên sản phẩm: Silver nitrate Tên khác: Nitric acid silver(I) salt CAS Number: 7761-88-8 Công thức…

Iodine Solution

Dung dịch i-ốt được sử dụng làm tác nhân halogen hóa phổ biến trong tổng hợp…

Chloroform

Chloroform là dung môi hữu cơ thông dụng được sử dụng trong việc tổng hợp hữu…

2-Propanol

Isopropyl alcohol còn có tên gọi khác là sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol là một dung môi…