Hóa chất công nghiệp

Borax

Borax là hóa chất thông dụng trong công nghiệp cũng như trong cuộc sống

Citric acid

Citric acid là một acid hữu cơ thông dụng được sử dụng trong thực phẩm, điều…