Hệ thống hài hoà toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hoá chất (GHS)

Hệ thống hài hoà toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hoá chất – Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (viết tắt GHS) là một hệ thống toàn cầu được xây đựng và thừa nhận bởi Liên hiệp Quốc. Hệ thống này được xây dựng để thay thế cho các hệ thống phân loại và ghi nhãn hoá chất khác nhau giữa các quốc gia khác nhau nhằm mục đích thống nhất phù hợp trên phạm vi toàn cầu. Hệ thống bắt đầu phát triển tại hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc tại Rioat năm 1992. Hệ thống GHS cung cấp rất nhiều thông tin, trong đó có một số thông tin chính mà chúng ta cần chú ý.

 1. Ký hiệu tượng hình mức độ nguy hiểm của hóa chất

Ký hiệu tượng hình mức độ nguy hiểm của hóa chất là một trong những quy định của GHSHai kiểu ký hiệu tượng hình của GHS tượng trưng cho hai mục đích: thứ nhất là để ghi nhãn cảnh báo nguy hiểm trên các công-tên-nơ và những nơi làm việc, và thứ hai để sử dụng trong quá trình vận chuyển hàng nguy hiểm. Có thể lựa chọn tùy thuộc vào mục tiêu nhất định, nhưng hai kiểu trên thường không sử dụng chung nhau. Hai ký hiệu tượng hình sử dụng cùng một biểu tượng cho mối nguy hiểm giống nhau, cho nên không nhất thiết dành cho việc vận chuyển riêng hay là dành cho nơi làm việc riêng. Ký hiệu tượng hình dành cho việc vận chuyển thường nhiều màu sắc và có thể chứa thông tin bổ sung. Dưới đây là các kí hiệu tượng hình và ý nghĩa của chúng

  1. Ký hiệu tượng hình nguy hiểm vật lý:
 GHS-pictogram-explos.svgGHS01: Chất nổ

Được sử dụng cho

 • Chất nổ không ổn định.
 • Chất nổ thuộc nhóm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
 • Chất tự phản ứng và hỗn hợp loại A, B
 • Peroxit hữu cơ loại A, B
GHS-pictogram-flamme.svgGHS02: Dễ cháy

Được sử dụng cho

 • Khí ga cháy, loại 1
 • Aerosol dễ cháy, loại 1, 2
 • Chất lỏng dễ cháy, loại 1, 2, 3, 4
 • Chất rắn dễ cháy, loại 1, 2
 • Chất tự phản ứng và hỗn hợp loại B, C, D, E, F
 • Chất lỏng tự cháy, loại 1
 • Chất rắn tự cháy, loại 1
 • Chất rắn cháy, loại 3
 • Chất lỏng cháy, loại 3
 • Chất tự làm nóng và hỗn hợp loại 1, 2
 • Chất và hỗn hợp khi tiếp xúc với nước sinh ra khí dễ cháy loại 1, 2, 3
 • Peroxit hữu cơ loại B, C, D, E, F
GHS-pictogram-rondflam.svgGHS03: Chất oxi hóa

Được sử dụng cho

 • Chất khí oxi hóa, loại 1
 • Chất lỏng oxi hóa, loại 1, 2, 3
 • Chất rắn oxi hóa, loại 1, 2, 3
GHS-pictogram-bottle.svgGHS04: Khí nén

Được sử dụng cho

 • Khí nén
 • Khí hóa lỏng
 • Khí hóa lỏng lạnh
 • Khí hoà tan
GHS-pictogram-acid.svgGHS05: Chất ăn mòn

Được sử dụng cho

 • Chất ăn mòn kim loại loại 1
GHS-pictogram-skull.svgGHS06: Độc

Được sử dụng cho

 • Độc cấp tính (miệng, da, hô hấp), loại 1, 2, 3
GHS-pictogram-exclam.svgGHS07: Nguy hại

Được sử dụng cho

 • Độc cấp tính (miệng, da, hô hấp), loại 4
 • Kích ứng da, loại 2, 3
 • Kích ứng mắt, loại 2A
 • Mẫn cảm da, loại 1
 • Độc tính cơ quan cụ thể sau một lần phơi nhiễm, loại 3
GHS-pictogram-silhouette.svgGHS08: Nguy hiểm sức khỏe

Được sử dụng cho

 • Mẫn cảm hô hấp, loại 1
 • Đột biến nguyên bào, loại 1A, 1B, 2
 • Tính gây ung thư, loại 1A, 1B, 2
 • Độc tính sinh sản, loại 1A, 1B, 2
 • Độc tính cơ quan đích sau một lần phơi nhiễm, loại 1, 2
 • Độc tính cơ quan đích sau phơi nhiễm lặp lại, loại 1, 2
 • Nguy hiểm hít vào, loại 1, 2
GHS-pictogram-acid.svgChất ăn mòn

Được sử dụng cho

 • Ăn mòn da, loại 1A, 1B, 1C
 • Nguy hiểm nghiêm trọng cho mắt, loại 1
GHS-pictogram-pollu.svgGHS09: Nguy hiểm môi trường

Được sử dụng cho

 • Nguy hiểm tức thời cho môi trường thủy sinh, loại 1
 • Nguy hiểm lâu dài cho môi trường thủy sinh, loại 1, 2

b. Ký hiệu tượng hình vận chuyển:

ADR 1.svgPhân lớp 1.1 đến 1.3

Chất nổ.
Phân lớp 1.1: Các chất và vật phẩm có nguy cơ nổ hàng loạt.
Phân lớp 1.2: Các chất và vật phẩm có mối nguy hiểm bắn ra nhưng không phải là nguy cơ nổ hàng loạt.
Phân lớp 1.3: Các chất và vật phẩm có nguy cơ gây cháy, và hoặc là có nguy cơ gây nổ nhỏ hoặc là có nguy cơ bắn ra nhỏ hoặc là cả hai, nhưng không phải là nguy cơ nổ hàng loạt.
ADR 1.4.svgPhân lớp 1.4

Chất nổ

Các chất và vật phẩm được phân loại là chất nổ nhưng không có mối nguy hiểm đáng kể

ADR 1.5.svgPhân lớp 1.5

Chất nổ

Chất rất nhạy cảm có nguy cơ nổ hàng loạt

ADR 1.6.svgPhân lớp 1.6

Chất nổ

Không tuyên bố về nguy hiểm

ADR 2.1.svgPhân lớp 2.1

Khí ga dễ cháy

Các khí ở 20 °C và áp suất tiêu chuẩn 101,3 kPa:

 • có thể bắt lửa khi trong hỗn hợp từ 13% trở xuống theo thể tích với không khí
 • có phạm vi dễ cháy với không khí ít nhất là 12%, không phụ thuộc vào giới hạn dưới dễ cháy
UN transport pictogram - 2 (gas-white).svgPhân lớp 2.2

Khí không cháy không độc

Các khí:

 • là chất làm ngạt – loại khí thông thường pha loãng hoặc thay thế oxy trong không khí
 • là chất oxi hóa – loại khí có thể, nói chung bằng cách cung cấp oxy, gây ra hoặc góp phần đốt cháy các vật liệu khác nhiều hơn so với không khí
 • không thuộc các phân lớp khác
ADR 2.3.svgPhân lớp 2.3

Khí độc

Các khí:

 • được biết đến là rất độc hại hoặc ăn mòn với con người do gây ra nguy hiểm cho sức khỏe
 • được coi là độc hại, ăn mòn cho người vì có giá trị LC 50 bằng hoặc nhỏ hơn 5.000 ml/m3 (ppm)
ADR 3.svgLớp 3

Các chất lỏng dễ cháy

Chất lỏng có độ chớp cháy dưới 60 °C và có khả năng duy trì sự cháy

ADR 4.1.svgPhân lớp 4.1

Chất rắn dễ cháy, các chất tự phản ứng và các chất nổ rắn đã khử nhậy.

Chất rắn, trong điều kiện gặp phải trong giao thông vận tải, là dễ cháy hoặc có thể gây ra hoặc góp phần vào cháy thông qua ma sát; các chất tự phản ứng thuộc diện có khả năng trải qua một phản ứng tỏa nhiệt mạnh; các chất nổ rắn khử nhậy có thể phát nổ nếu không pha đủ loãng

ADR 4.2.svgPhân lớp 4.2

Các chất có khả năng bốc cháy tự phát.

Các chất có khả năng nung nóng tự phát trong điều kiện bình thường gặp phải trong giao thông vận tải, hoặc làm nóng khi tiếp xúc với không khí, và sau đó là khả năng bắt lửa

ADR 4.3.svgPhân lớp 4.3

Các chất khi tiếp xúc với nước sinh ra các loại khí dễ cháy

Các chất, khi tiếp xúc với nước, có khả năng trở thành dễ cháy một cách tự phát hoặc sinh ra các loại khí dễ cháy với số lượng nguy hiểm

ADR 5.1.svgPhân lớp 5.1

Chất oxi hóa

Các chất, trong khi bản thân chúng không nhất thiết là có thể bắt cháy, nhưng có thể, nói chung bằng sinh ra oxy, gây ra, hoặc đóng góp vào, sự đốt cháy của các vật liệu khác

UN transport pictogram - 5.2 (black).svgPhân lớp 5.2

Peroxit hữu cơ

Các chất hữu cơ có chứa các cấu trúc -O-O- hoá trị hai và có thể được coi là dẫn xuất của hydro peroxid, trong đó một hoặc cả hai nguyên tử hydro được thay thế bởi các gốc hữu cơ.

Dangclass6 1.svgPhân lớp 6.1

Các chất độc

Chất với giá trị LD50 ≤ 300 mg/kg (miệng) hoặc ≤ 1.000 mg/kg (da) hoặc giá trị LC50 ≤ 4.000 ml/m3 (hít phải bụi hay sương

UN transport pictogram - 8.svgLớp 8

Các chất ăn mòn

Các chất:

 • gây ra sự phá hủy độ dày toàn phần của mô da nguyên vẹn trong thời gian phơi nhiễm dưới 4 giờ; hoặc
 • thể hiện tốc độ ăn mòn trên 6,25 mm mỗi năm trên bề mặt hoặc thép hoặc nhôm ở 55 °C

 

2. Các tuyên bố nguy hiểm

Các tuyên bố nguy hiểm là một phần của Hệ thống GHS. Chúng nhằm tạo thành một tập hợp các cụm từ được tiêu chuẩn hóa về mối nguy hiểm của các chất và hỗn hợp hóa chất. Mỗi tuyên bố nguy hiểm được chỉ định một mã, bắt đầu bằng chữ H và theo sau là ba chữ số.

a. Các mối nguy hại vật lý

Ý nghĩa
H200Nổ không ổn định
H201Chất nổ; nguy cơ nổ hàng loạt
H202Chất nổ; nguy cơ chiếu nghiêm trọng
H203Chất nổ; nguy cơ cháy, nổ hoặc chiếu
H204Nguy cơ cháy hoặc chiếu
H205Có thể nổ hàng loạt trong lửa
H206Nguy cơ cháy, nổ hoặc chiếu: tăng nguy cơ nổ nếu giảm tác nhân khử mẫn cảm
H207Nguy cơ cháy hoặc chiếu: tăng nguy cơ nổ nếu giảm tác nhân khử mẫn cảm
H208Nguy cơ hỏa hoạn: tăng nguy cơ nổ nếu giảm tác nhân khử mẫn cảm
H220Khí cực dễ cháy
H221Khí dễ cháy
H222Bình xịt cực kỳ dễ cháy
H223Bình xịt dễ cháy
H224Chất lỏng và hơi cực kỳ dễ cháy
H225Chất lỏng và hơi rất dễ cháy
H226Chất lỏng và hơi dễ cháy
H227Chất lỏng dễ cháy
H228Chất rắn dễ cháy
H229Bình chứa có áp suất: có thể vỡ nếu được làm nóng
H230Có thể phản ứng bùng nổ ngay cả khi không có không khí
H231Có thể phản ứng bùng nổ ngay cả khi không có không khí ở áp suất và / hoặc nhiệt độ cao
H232Có thể tự bốc cháy nếu tiếp xúc với không khí
H240Sưởi ấm có thể gây nổ
H241Hệ thống sưởi có thể gây cháy hoặc nổ
H242Sưởi ấm có thể gây ra hỏa hoạn
H250Bắt lửa tự phát nếu tiếp xúc với không khí
H251Tự sưởi ấm; có thể bắt lửa
H252Tự sưởi ấm với số lượng lớn; có thể bắt lửa
H260Khi tiếp xúc với nước sẽ giải phóng các khí dễ cháy có thể tự bốc cháy
H261Tiếp xúc với nước giải phóng khí dễ cháy
H270Có thể gây ra hoặc tăng cường lửa; chất oxy hóa
H271Có thể gây cháy hoặc nổ; chất oxy hóa mạnh
H272Có thể tăng cường lửa; chất oxy hóa
H280Chứa khí dưới áp suất; có thể nổ nếu đun nóng
H281Chứa gas lạnh; có thể gây bỏng hoặc thương tích do đông lạnh
H290Có thể ăn mòn kim loại

 

b. Mối nguy hại sức khỏe

Ý nghĩa
H300Gây tử vong nếu nuốt phải.
H602Độc nếu nuốt phải
H302Có hại nếu nuốt phải
H303Có thể có hại nếu nuốt phải
H304Có thể gây tử vong nếu nuốt phải và đi vào đường hô hấp
H305Có thể có hại nếu nuốt phải và đi vào đường thở
H 310Gây tử vong khi tiếp xúc với da
H311Độc hại tiếp xúc với da
H312Có hại khi tiếp xúc với da
H313Có thể có hại khi tiếp xúc với da
H314Nguyên nhân bỏng da nghiêm trọng và tổn thương mắt
H315Gây kích ứng da
H316Gây kích ứng da nhẹ
H317có thể gây ra phản ứng dị ứng da
H318Gây tổn thương mắt nghiêm trọng
H319Gây kích ứng mắt nghiêm trọng
H320Gây kích ứng mắt
H330Gây tử vong nếu hít phải
H331Độc nếu hít phải
H32Có hại nếu hít phải
H333Có thể có hại nếu hít phải
H334Có thể gây ra các triệu chứng dị ứng hoặc hen suyễn hoặc khó thở nếu hít phải
H335Có thể gây kích ứng đường hô hấp
H336Có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt
H340Có thể gây ra khiếm khuyết di truyền
H341Bị nghi ngờ gây ra dị tật di truyền
H350Có thể gây ung thư
H351Bị nghi ngờ gây ung thư
H360Có thể làm hỏng khả năng sinh sản hoặc thai nhi
H361Nghi ngờ gây tổn hại đến khả năng sinh sản hoặc thai nhi
H361dNghi ngờ làm hư thai nhi
H360DCó thể làm hỏng đứa trẻ chưa sinh
H361fBị nghi ngờ làm hỏng khả năng sinh sản
H360FCó thể làm hỏng khả năng sinh sản
H362Có thể gây hại cho trẻ bú mẹ
H370Gây tổn thương các cơ quan
H371Có thể gây tổn thương các cơ quan
H372Gây tổn thương cho các cơ quan thông qua tiếp xúc kéo dài hoặc lặp đi lặp lại
H373Có thể gây tổn thương các cơ quan khi tiếp xúc lâu dài hoặc lặp lại
H300 + H 310Gây tử vong nếu nuốt phải hoặc tiếp xúc với da
H300 + H330Gây tử vong nếu nuốt phải hoặc hít phải
H 310 + H330Gây tử vong khi tiếp xúc với da hoặc nếu hít phải
H300 + H 310 + H330Gây tử vong nếu nuốt phải, tiếp xúc với da hoặc nếu hít phải
H602 + H311Độc nếu nuốt phải hoặc tiếp xúc với da
H602 + H331Độc nếu nuốt phải hoặc hít phải
H311 + H31Độc khi tiếp xúc với da hoặc nếu hít phải
H602 + H311 + H331Độc nếu nuốt phải, tiếp xúc với da hoặc nếu hít phải
H302 + H312Có hại nếu nuốt phải hoặc tiếp xúc với da
H302 + H32Có hại nếu nuốt phải hoặc hít phải
H312 + H32Có hại khi tiếp xúc với da hoặc nếu hít phải
H302 + H312 + H32Có hại nếu nuốt phải, tiếp xúc với da hoặc nếu hít phải
H303 + H313Có thể có hại nếu nuốt phải hoặc tiếp xúc với da
H303 + H333Có thể có hại nếu nuốt phải hoặc hít phải
H313 + H333Có thể có hại khi tiếp xúc với da hoặc nếu hít phải
H303 + H313 + H333Có thể có hại nếu nuốt phải, tiếp xúc với da hoặc nếu hít phải
H315 + H320Gây kích ứng da và mắt

 

c. Mối nguy hại môi trường

Ý nghĩa
H400Rất độc cho đời sống thủy sinh
H401Độc đối với thủy sinh
H402Có hại cho đời sống thủy sinh
H410Rất độc cho đời sống thủy sinh với tác dụng lâu dài
H411Độc hại đối với thủy sản có ảnh hưởng lâu dài
H412Có hại cho đời sống thủy sinh với những ảnh hưởng lâu dài
H413Có thể gây ra tác động có hại lâu dài đến đời sống thủy sinh
H420Làm hại sức khỏe cộng đồng và môi trường bằng cách phá hủy tầng ozone trong bầu khí quyển phía trên
H433Có hại cho động vật có xương sống trên cạn