Công nghệ sinh học

Là các sản phẩm phục vụ trong ngành công nghệ mô phôi, sinh học phân tử

DNase I

DNase I được sử dụng để loại DNA trong hỗn hợp DNA, RNA

DTT

DTT được thêm vào mẫu trước khi load chúng lên SDS-PAGE

SYBr green

SYBr là hóa chất dùng trong ngành sinh học phân tử. Ứng dụng chính của SYBr…